Planujesz instalację fotowoltaiki we Wrocławiu? Sprawdź na co zwrócić uwagę.

Fotowoltaika we Wrocławiu

W ostatnich latach panele fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością. Jest to zasługą zarówno coraz niższych kosztów instalacji jak i znacznego wzrostu świadomości ekologicznej. Ten trend jest szczególnie widoczny we Wrocławiu, gdzie inwestycje w odnawialne źródłą energii są dodatkowo wspierane przez miasto. Dzięki temu montaż fotowoltaiki we Wrocławiu niesie za sobą dodatkowe korzyści, które przyczyniają się do szybkiego wzrostu zainteresowania tym rozwiązaniem.

Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który zaprojektuje instalację fotowoltaiczną dopasowaną do Twoich potrzeb i zainstaluje ją z pomocą doświadczonej ekipy monterskiej? Skontaktuj się z nami. Wykonamy dla Ciebie instalację “szytą na miarę”.

Korzyści z montażu fotowoltaiki we Wrocławiu

Instalacja paneli fotowoltaicznych może przynieść szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala na obniżenie wydatków na energię elektryczną, a w połączeniu z magazynem energii znacznie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i uodparnia nas na awarie sieci energetycznej czy czasowe wyłączenia prądu. Prawidłowo zainstalowane panele słoneczne wytwarzają prąd nawet jeżeli słońca jest niewiele – przy dużym zachmurzeniu, podczas deszczu, a także w zimie.

Jeżeli troska o środowisko jest dla nas ważna, to warto pamiętać, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne, może również pomóc zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Ma to kluczowe znaczenie w walce z globalnym ociepleniem. Natomiast w połączeniu z wymianą ogrzewania z pieca stałopalnego na pompę ciepła zasilaną fotowoltaiką, inwestycja może przyczynić się bezpośrednio do poprawy jakości powietrza nie tylko we Wrocławiu, ale przede wszystkim wokół naszego domu.

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej na swoim dachu mamy swój udział we wzroście świadomości ekologicznej wśród sąsiadów oraz bliskich i dajemy zaczątek transformacji energetycznej swojej okolicy.

Na co zwrócić uwagę decydując się na montaż fotowoltaiki we Wrocławiu

Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji paneli fotowoltaicznych

Szukając właściwego miejsca do zainstalowania paneli fotowoltaicznych warto pamiętać, że  nie trzeba ograniczać się do dachu. Fotowoltaikę z powodzeniem można zamontować również na gruncie lub na elewacji.

Warto jednak wziąć pod uwagę również czynniki takie jak lokalizacja, kąt i kierunek nachylenia dachu oraz ilość promieni słonecznych. Decydując się na montaż fotowoltaiki w mieście takim jak Wrocław należy zwrócić szczególną uwagę na jej umiejscowienie. Znajdujące się zbyt blisko instalacji fotowoltaicznej budynki, drzewa, znaki, czy kominy, mogą w niektórych porach dnia rzucać na nią cień lub nawet całkowicie zablokować dostęp światła słonecznego do paneli fotowoltaicznych zmniejszając ich wydajność. To właśnie z tego powodu montaż fotowoltaiki na dachu pozostaje wciąż najpopularniejszym rozwiązaniem.

Zastanawiasz się, czy masz wystarczającą ilość miejsca na montaż instalacji fotowoltaicznej? Nasi specjaliści sprawdzą to na miejscu – zupełnie za darmo.

Ilość promieniowania słonecznego we Wrocławiu

Zanim zdecydujemy się na montaż fotowoltaiki, chcielibyśmy jednak wiedzieć czy na nasz dach pada wystarczającą ilość promieniowania słonecznego, żeby zapewnić wydajną pracę ogniw fotowoltaicznych. Mimo, że Wrocław położony jest na płaskim terenie, na południu Polski – są osoby, które nadal mają wątpliwości, czy panele słoneczne będą tu działać. 

Z odpowiedzią na to pytanie przyszedł już kilka lat temu Urząd Miejski Wrocławia, który przygotował miejską mapę potencjału solarnego, będącą wizualizacją danych dotyczących potencjału energii słonecznej we Wrocławiu.

Mapa potencjału solarnego wskazuje ilość energii słonecznej docierającej do dachów wrocławskich budynków w ciągu całego roku oraz z podziałem na poszczególne miesiące. Pomoże ona określić maksymalną możliwą ilość energii, jaką można uzyskać z instalacji fotowoltaicznej w wybranej lokalizacji w mieście.

Dane dotyczące promieniowania słonecznego nałożone zostały na mapę Wrocławia, z podziałem dwie składowe: promieniowanie bezpośrednie (IDH) oraz promieniowanie rozproszone (ISH). Oprócz tego z mapy można odczytać wartość promieniowania całkowitego (ITH), będące sumą dwóch poprzednich. To właśnie ten wskaźnik informuje nas o potencjale solarnym naszego dachu.

Mapa potencjału solarnego Wrocławia jest dostępna online i można ją znaleźć na stronie internetowej Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Dofinansowania i ulgi na montaż fotowoltaiki we Wrocławiu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Po zakończeniu montażu i pierwszym uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej w granicach administracyjnych miasta Wrocławia, można ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości budynku do którego tę instalację podłączono. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie nieruchomości podlegających opodatkowaniu stawką odpowiednią dla budynków mieszkalnych.

Jeżeli więc instalujemy fotowoltaikę na własnym domu – możemy liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości do wysokości nawet 50% poniesionych kosztów instalacji fotowoltaicznej, które będzie można rozliczać przez 5 kolejnych lat. Warto wiedzieć, że zwolnienie to obejmuje również koszty związane z montażem pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii.

Aby jednak takie zwolnienie otrzymać należy spełnić kilka warunków, takich jak zgłoszenie instalacji do wrocławskiego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z inwestycją w instalację fotowoltaiczną i inne odnawialne źródła energii można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Program Mój Prąd

Instalując fotowoltaikę o mocy od 2 kW do 10 kW jako osoba fizyczna, na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego (nie dotyczy budynków nowobudowanych) można zawnioskować o dotację w ramach programu Mój Prąd. Oprócz samej instalacji fotowoltaicznej, dotacja może objąć również dodatkowe elementy takie jak zakup i montaż magazynów ciepła (np. zasobnik ciepłej wody użytkowej), magazynów energii elektrycznej oraz systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Dofinansowanie, które możemy otrzymać, nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów, jednak wskazane są kwoty maksymalne dla poszczególnych elementów instalacji. Wsparcie to obejmuje wyłącznie nowe inwestycje – dotacji nie otrzymamy jeżeli zwiększamy moc już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Żeby otrzymać dofinansowanie w ramach tego programu, konieczne jest złożenie elektronicznego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników, takich jak potwierdzenie przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci czy faktury wraz z potwierdzeniami płatności.

Wniosek oraz szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej Programu Mój Prąd.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej, właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego może odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz realizację innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w tym budynku. Ulga nie obejmuje budynków w budowie.

Odliczeniu podlega cała kwota poniesionych kosztów – maksymalnie do 53 000 zł łącznie dla wszystkich budynków, w których realizowane były inwestycje termomodernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że odliczyć można tylko koszty faktycznie poniesione, czyli takie, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł (np. w ramach dotacji z programu Mój Prąd).

Odliczenia dokonuje się wpisując koszty inwestycji w odpowiedniej rubryce załącznika do rocznego zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym koszty te poniesiono. Jeżeli wartość wydatków przewyższa kwotę należnego podatku – odliczenia można dokonywać przez 6 kolejnych lat.

Szczegółowe informacje na temat zasad rozliczania Ulgi Termomodernizacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Programu Czyste Powietrze.

Grant OZE

Decydując się na montaż fotowoltaiki na budynku mieszkalnym wielorodzinnym, właściciele lub zarządcy tych budynków mogą starać się o przyznanie Grantu OZE. Warto zwrócić uwagę, że wsparcie obejmuje również inne rodzaje odnawialnych źródeł energii, jak chociażby pompy ciepła.

Grant może pokryć nawet do 50% kosztów inwestycji i mogą o niego wnioskować nie tylko wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe, ale również towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach grantu OZE, należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją projektową i innymi niezbędnymi załącznikami bezpośrednio w Banku Gospodarstwa Krajowego, który prowadzi ten program.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat grantu OZE można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uwaga! Wszystkie treści podane na tej stronie są uproszczone, niewiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje są aktualne na dzień opracowania tj. 23.02.2023 r. W celu uzyskania aktualnej, rzetelnej i wiążącej informacji na temat opisanych narzędzi i programów, należy skontaktować się bezpośrednio z podmiotami prowadzącymi i/lub sięgnąć do oficjalnych materiałów publikowanych na stronach internetowych tych podmiotów.

Zadzwonimy najszybciej, jak to możliwe

Infolinia czynna w godzinach 09.00 - 16.00
[call-center-api]

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Jak możemy się z Tobą skontaktować?
Gdzie planujesz zainstalować fotowoltaikę?
Dodatkowe informacje pozwolą nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb:

Dziękujemy za kontakt

Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wiadomości. Jeżeli w ciągu kliku minut nie przyjdzie do Ciebie e-mail z potwierdzeniem od nas – sprawdź folder „spam” i/lub zakładkę „oferty”. Wiadomość nie dotarła? Napisz do nas na kontakt@inenergy.pl lub zadzwoń pod nr. +48 690 002 022.