Co to jest zielona energia?

Zielona energia – fotowoltaika

Zmiany klimatyczne wymuszają podejmowanie stanowczych kroków w wielu dziedzinach życia. Aby zwiększyć skuteczność zmian, niezbędne jest współdziałanie wszystkich ludzi na świecie. Podstawowym narzędziem walki ze szkodliwymi zanieczyszczeniami jest zielona energia. W tym artykule rozwiniemy temat odnawialnych źródeł energii oraz zastanowimy się, czym jest zielona energia.

Zmiany klimatyczne – pomóc może zielona energia!

Koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze bije kolejne rekordy. Najnowsze dane pokazują, że stężenie przekroczyło 410 pmm (cząsteczek na milion cząsteczek powietrza). Ten wynik odpowiada 149% poziomu przedindustrialnego. Według szacunków WMO emisja dwutlenku węgla w 2021 roku wyniosła 36,7 Gt. Tak olbrzymia presja nakładana na środowisko skutkuje wzrostem średniej temperatury na Ziemi o jeden stopień Celsjusza na przestrzeni ostatnich stu lat. Dalsze wzrosty mogą mieć katastrofalne następstwa dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Z tego powodu konieczne jest skoordynowane działanie na rzecz przywrócenia harmonii w ekosystemach. Największymi emitentami zanieczyszczeń są przemysł, energetyka i transport. Również źródła punktowe (gospodarstwa domowe i firmy) znacząco przyczyniają się do nasilenia zmian klimatycznych. To właśnie w tych miejscach konieczna jest szybka modernizacja. Powinna ona polegać przede wszystkim na zastąpieniu paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny czy ropa naftowa przez zieloną energię.

Co to jest zielona energia?

Czym jest zielona energia? Aby wyjaśnić istotę pojęcia, warto odwołać się do definicji odnawialnych źródeł energii. Rozumiemy przez nie „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych”. Oznacza to, że do OZE zaliczamy wszystkie metody wytwarzania prądu, ciepła i chłodu, które nie prowadzą do długotrwałego deficytu danego zasobu. OZE jest więc między innymi biomasa i biogaz, które w procesie spalania wydzielają ograniczoną ilość zanieczyszczeń. To właśnie w tym miejscu znajduje się różnica między OZE a zieloną energią. Ta ostatnia opiera się bowiem na procesach, których efektem nie jest wydzielanie dwutlenku węgla. Dopuszcza się jedynie minimalne emisje.

Zielona energia – fotowoltaika i panele solarne

Stosunkowo najmniej inwazyjnym dla środowiska sposobem pozyskiwania energii jest wykorzystanie energii słonecznej. Produkcja prądu i ciepła jest w tym wypadku całkowicie automatyczna. Postawienie instalacji na dachu lub gruncie nie wpływa negatywnie na otoczenie. Jedyne zanieczyszczenia powstają na etapie budowy (maszyny, transport), są jednak krótkotrwałe i minimalne. Jeśli zapytacie, jaka jest najczystsza zielona energia, fotowotlaika będzie dobrym wskazaniem.

Zielona energia – wiatr i woda

Energia pochodząca z pływów i prądów wodnych oraz energia wiatrowa są zaliczane do OZE i zielonej energii. Niestety ich oddziaływanie na środowisko jest zauważalne. Najnowsze statystyki pokazują, że w Europie liczebność ryb migrujących spadła w ostatnich 50 latach o około 93%. Powodów tej sytuacji jest co najmniej kilka, ale jednym z nich są też zapory rzeczne, które znacząco generują w funkcjonujący ekosystem wodny. Energetyka wiatrowa wpływa z kolei na życie ptaków – w 2015 roku amerykańskie turbiny zabiły 300 tysięcy ptaków. Warto też odnotować, że na etapie budowy elektrowni wiatrowej i wodnej powstają znaczne emisje zanieczyszczeń.

Zielona energia – pompy ciepła

Nowoczesne pompy ciepła wykorzystują do swojego działania odnawialną energię skumulowaną w gruncie, wodach gruntowych czy powietrzu. Do ich poprawnego funkcjonowania niezbędna jest energia elektryczna. Jeśli ta pochodzi z fotowoltaiki, działanie pompy ciepła jest przykładem czystej zielonej energii. W tym wypadku do produkcji ciepła lub chłodu nie stosuje się żadnych paliw kopalnych. Trudno też mówić o jakimkolwiek negatywnym wpływie na środowisko.

Co to jest zielona energia – taksonomia energetyczna

Zastanawiając się nad istotą zielonej energii, dobrze wesprzeć się dokumentami źródłowymi. Na początku 2022 roku Komisja Europejskie opracowała nową Unijną taksonomię energetyczną. Wskazuje ona, które inwestycje możemy uznać za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Obok wymienionych wyżej OZE, za zieloną energię uznaje się także atom, gaz (tymczasowo) czy pojazdy elektryczne i napędzane wodorem. I choć nie wszystkie wybory są oczywiste, możemy tę listę traktować jako najbardziej aktualny wykaz nośników zielonej energii.

Zielona energia – pompy ciepła i fotowoltaika rekomendowanym rozwiązaniem!

Każdy mieszkaniec może przyczynić się do ograniczenia emisji przedostających się do atmosfery. Jak? Wykorzystując zieloną energię dla zaspokojenia swoich potrzeb. Prąd z fotowoltaiki i ogrzewanie z pomp ciepła to rekomendowane rozwiązania dla gospodarstw domowych, firm czy rolników. Pozwalają one na uzyskanie niezależności od kolejnych podwyżek, dają też gwarancję uzysków w długiej perspektywie czasowej. Po więcej szczegółów zapraszamy do InEnergy.

Zadzwonimy najszybciej, jak to możliwe

Infolinia czynna w godzinach 09.00 - 16.00
[call-center-api]

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Jak możemy się z Tobą skontaktować?
Gdzie planujesz zainstalować fotowoltaikę?
Dodatkowe informacje pozwolą nam przygotować ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb:

Dziękujemy za kontakt

Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wiadomości. Jeżeli w ciągu kliku minut nie przyjdzie do Ciebie e-mail z potwierdzeniem od nas – sprawdź folder „spam” i/lub zakładkę „oferty”. Wiadomość nie dotarła? Napisz do nas na kontakt@inenergy.pl lub zadzwoń pod nr. +48 690 002 022.